Fin
Lähetä pyyntö

Milloin kyseessä on harvaan ja milloin tiheään asuttu alue?

Harvaan asuttu alue on alue, jossa rakennukset (talot ja rakennelmat) sijaitsevat kaukana toisistaan. Harvaan asutun alueen vastakohta on tiheään asuttu alue, jossa rakennukset (talot ja rakennelmat) sijaitsevat lähellä toisiaan. Tiheään asutut alueet ovat pääasiassa kaupunkeja, taajamia ja kyliä ja harvemmin kyläkeskuksia, joissa rakennukset ovat lähekkäin. Harvaan ja tiheään asuttujen alueiden rajat ja kriteerit määritellään yleensä kunkin kunnan yleiskaavassa.

Harvaan asutulla alueella on paljon mahdollisuuksia jäteveden puhdistamiseen. Jos mahdollista, jätevesi tulee johtaa yhteisviemäriin, jonka omistaa yleensä paikallishallinto. Kiinteistön liittämistä yleiseen viemäriverkkoon säännellään paikallishallinnon yleisen vesihuollon ja viemäröinnin käyttöä koskevissa säännöissä. Jos kiinteistöä ei voida liittää viemäriverkkoon, jätevesi on käsiteltävä omalla tontilla, eli on rakennettava oma viemäri.