Biopuhdistamo GRAF Klaro

Biopuhdistamo GRAF Klaro

Saksalaisen yrityksen Otto-GRAF GmbH:n ja kokeneen puhdistuslaitteiden valmistajan KLARO GmbH:n valmistama panospuhdistamo Klaro Pro toimii jäteveden ilmastuksen periaatteen mukaisesti. Säiliöön ei tarvitse asentaa yhtäkään jännitteellistä osaa. Kaikki liikkeet tapahtuvat järjestelmässä kompressorin käynnistämien kolmen nk. ilmahissin periaatteella toimivan pumpun voimin. Kompressori ohjaa ilmaa myös panospuhdistamon toisen kammion pohjassa olevaan ilmastuslaitteeseen. Kompressori ja kaikki muut tekniset osat ovat käytännössä huoltovapaita ja sijaitsevat kytkentäkeskuksessa, jonka voi sijoittaa rakennuksen tekniseen tilaan.

Säiliössä ei ole yhtäkään sähköistä, pyörivää laitetta ja säiliönsisäisen järjestelmän toimintahäiriöitä ei tule. Puhdistusprosessien toimintaa johtaa Klaro – ohjauslaitteeseen sisään rakennettu ilmakompressori. Ilman jakautumista yksittäisten pumppausprosessien välissä säätää erityinen automatiikkajärjestelmä. Ilmakompressori on toimintavarma ja hiljainen käytössä. Järjestelmän virrantarve on vain 0,14 kWh asukasta kohtaan vuorokaudessa.

»Käytännössä huoltovapaa

Järjestelmän ohjauslaitteen kompakti kytkentäkaappi yhdessä ilmakompressorin ja venttiilimoduulin kanssa asennetaan rakennus tekniseen tilaan tai ulkokäyttöön tarkoitettuun sähkökeskukseen. Järjestelmän ohjauslaitteet ovat käytännössä huoltovapaita. Yksittäisten laitteiden työtunnit kuvataan nestekidenäyttöön. Kaikista toimintahäiriöistä lähetetään tieto sekä ääni- että valomerkkinä. Kaikki ohjauskeskuksessa olevat osat on asennettu siten, että niiden vaihtaminen olisi helppoa. Järjestelmän moduulirakenne auttaa säästämään huolto- ja korjaustöiden toteuttamisessa paljon aikaa ja rahaa.

»Helppo asennus

Säiliön paineilmaletkut ja yhteet järjestelmän ohjauslaitteessa on merkitty värikoodeilla, se auttaa välttämään mahdollisia virheitä järjestelmän asennuksissa. Kaikki osat on jo tehtaalla kiinnitetty alusrunkoon, joten järjestelmä täytyy vain asentaa säiliön ohjauslevyyn. Klaro Pro alusrungon järjestelmän ansiosta on puhdistusjärjestelmän asennus todella helppoa.

»Joustava, joten laajennettavissa

Panospuhdistamoa Klaro Pro voidaan hyvin joustavasti soveltaa vastaamaan muuttuvia olosuhteita, muuttamalla sitä varten vain toimintavaiheiden ajallista kestoa. Järjestelmä voidaan kytkeä myös lepopäivätilaan, jolloin ohjauslaite säätää ilmastusta automaattisesti kuormituksen mukaan.

Klaro E 10 4800L
Klaro E 14 6500L
Klaro E 5 2700L